Indkvartering af spillere

Alle spillere på et hold skal indkvarteres samlet.

Det er træneren for det enkelte hold, der afgør om spillerne tilbydes indkvartering på skole/hal/teltby eller spillerne indkvarteres hos forældre på campingpladsen. Træneren rådfører sig selvfølgelig med spillere og forældre – men i den sidste ende er det trænerens beslutning.
Vi håber alle vil bakke op om de beslutninger der tages i forhold til dette.

Vælges en løsning på skole/hal, skal forældre og træner sammen aftale hvem der en den ansvarlige voksne, der skal overnatte med børnene på skolen/ i hallen.
Det er ikke nødvendigvis træneren, men kunne også være en forældreturnus.

Vælges løsningen med campingplads, er det vigtigt at holdene aftaler overnatning for de spillere der ikke har forældre på campingpladsen.
Bemærk at der skal købes plads til alle campingenheder, ligesom der skal være en ansvarlig voksen pr. campingenhed.


vildbjerg