KLUBLOTTO UDTRÆKNING

Klublotto – Udtrækning 1/4 2020:
 500 kr Nr. 114 Sonny Eriksen
 200 kr. Nr. 227 Flemming jensen
 100 kr. nr. 201 Bilmessen

Klublotto – Udtrækning 1/7 2020
 500 kr. nr. 41 Bo Thomsen
 200 kr. nr. 208 Conni Rosengren
 100 kr nr. 687 Malene Skals