Generalforsamling i Støtteforeningen for Kunstgræsbanen i Farsø

Støtteforeningen for Kunstgræbanen i Farsø afholder ordinær generalforsamling fredag d. 27. februar 2015 kl. 18:30 i Farsø-Ullits IK’s klublokale i Dr. Ingrid Hallerne.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 19. februar 2015.

Find vedtægterne her.