Generalforsamling i FUIK’s Venner

FUIK’s Venner afholder ordinær generalforsamling fredag d. 27. februar 2015 kl. 19:00 i Fars-Ullits IK’s klublokale i Dr. Ingrid Hallerne.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 19. februar 2015.