Generalforsamling i Farsø-Ullits Idrætsklub af 1904

Farsø-Ullits Idrætsklub af 1904 afholder ordinær generalforsamling fredag d. 27. februar 2015 kl. 19:30 i Fars-Ullits IK’s klublokale i Dr. Ingrid Hallerne.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 19. februar 2015.

Find vedtægterne her.