Ekstraordinær generalforsamling i ”Støtteforeningen for Kunstgræsbanen i Farsø”

 

 

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

tirsdag d. 23. januar 2018, kl. 18:30

Med mulighed for en yderligere ekstraordinær generalforsamling samme dag, kl. 18:45, i tilfælde af fremmødet til den første gør,
at denne ikke er beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen afholdes i FUIK’s klublokale i Dr. Ingrid Hallerne.

Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling er et ønske om at udvide bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer, hvorfor vedtægterne skal ændres i forhold hertil.
I samme omgang har bestyrelsen valgt at redigere/tilpasse vedtægterne i forhold til den virkelighed, som opleves efter de første års drift.

Forslag til vedtægtsændringer kan ses i HER.

På bestyrelsens vegne – Peder V. Ditlev, formand